Aktiviteter og faciliteter

Dragør Sejlklubs aktiviteter varetages af klubbens bestyrelse og en række udvalg.
De sportslige interesser tilgodeses af optimist- surf- og kapsejladsudvalg.

Kapsejlads - Stævner - Weekendture - Lån af udstyr - Sociale arrangementer - Gode kammerater.

Socialt samvær
Den sociale side står aktivitetsudvalget for. Det sørger for at rammerne er i orden når der holdes fester og ved andre arrangementer. Fælles udflugter som f. eks. en pinsetur ligger også i udvalgets regi.

Klubbladet
er erstattet af et månedsbrev, der udsendes af bestyrelsen via mail. Her bliver du holdt orienteret om klubbens aktiviteter.

Sejlflåden
Dragør Sejlklub råder over en flåde bestående af en dommerbåd, dorryer, optimistjoller og surfbrædder, som stilles til medlemmernes rådighed.

Som medlem af Dansk Sejlunion giver klubben sine medlemmer mulighed for at deltage i nationale og internationale kapsejladser og Østersøkredsens fællesarrangementer, som kurser og lignende.

Fritidsaktiviteter
Som sportsklub kan vi få adgang til kommunens lokaler, hvilket betyder, at vi kan benytte disse udenfor den officielle åbningstid eller få rådighed over en gymnastiksal.

Havneplads
Som medlem af Dragør Sejlklub kan man søge om en havneplads på Nordre Mole, hvor Dragør Sejlklub iflg. aftale med havnen har retten til at fordele pladserne.

Kontakt
Se i øvrigt oversigten over Kontaktpersoner.

Indmeldelse
Hvis du er interesseret i nogen af de omtalte aktiviteter, så er du altid velkommen i klubhuset på Ndr. Mole. Du kan også henvende dig til vore medlemmer på deres både, som kan kendes på klubbens røde stander med initialerne DS. 
I punktet "Oplysninger og Indmeldelse" i menuen til venstre kan du rekvirere flere oplysninger eller indmelde dig i klubben.

Dragør Sejlklub - Strandlinien 1B - 2791 Dragør