Bestyrelsens sammensætning

Formand:
Mik Jensen
Vesterled 4
Tlf. 6131 6795
mikjensen.mj@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Britt Bo
Rønne Alle  14
Tlf. 2531 8433
bhb@if.dk

Næstformand:
Tom Lindquist
Søgade 1
Tlf. 4042 2280
tl@hoyrup-clemmensen.dk

Økonomisk ansvarlig:
Kim Pedersen
Skipperstræde 4B
Tlf. 5048 3346
Pedersen.kim(at)gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Søren Hvalsø
Øresunds  Allé 55
Tlf. 3253 4265 
soren@hvalsoegruppen.dk

Bestyrelsesmedlem:
Torben Østergaard
Hollændervej 16
Tlf. 2145 9606
torben.oestergaard@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem:
Nis Hammer

Tlf. 4078 2000 
nis@youseemee.dk

Dragør Sejlklub - Strandlinien 1B - 2791 Dragør