SEJLADSBESTEMMELSER

                                                                     DRAGØR SEJLKLUBS TIRSDAGSSEJLADSER

 

1.Regler

Der sejles efter ISAF 2001 -2004 Kapsejladsregler og disse sejladsbestemmelser.

 

2.Tidsskema

Fra 3. maj til og med 28. juni, afgives varselssignal kl. 18:55.

Fra 2. august til og med 30. august afgives varselssignal kl. 18:55.

Fra 6. september og resten af sæsonen afgives varselssignal kl. 18:25.

Sidste tirsdagssejlads 27.09.05.

3. Startprocedure (DS regel 26)           

Banesignaler (nummertavler) + rødt/grønt flag for omsejlingsretning

sættes senest samtidig med varselssignalet

 

Varselssignal

5 min. før start hejses varselssignalet (talstander 1 for 1. start, talstander 2 for 2. start, talstander 3 for 3. start) og der afgives 1 lydsignal.

 

Klarsignal

4 min. før hver start hejses klarsignalet (signalflag P), samtidig afgives 1 lydsignal

 

Et minuts signal

Klarsignalet (P) nedhales 3 minutter efter det er sat og samtidig afgives 1 lydsignal (herefter 1 minut til start).

 

Startsignal

Varselsignal nedhales og der afgives et skud. Varselssignal for 2. start sættes.

 

Fælles starttidspunkt for flere starter angives ved, at de pågældende starters varselssignaler (talstandere) sættes samtidig.

 

4. Banemærker

Banemærker er angivet ved nummertavle på dommerbåden.

Følgende mærker kan benyttes, se banekort.

4. Banemærker

Banemærker er angivet ved nummertavle på dommerbåden.

Følgende mærker kan benyttes, se banekort.

 

0

Start- målområde – indtil  ½ sm fra

55° 35,2’

12° 42,7’

1

Rød tønde FL.R.5s           (16)

55° 33,04’

12° 42,52’

2

Rød tønde FL.R3s            (14)   

55° 33,90’

12° 42,40’

3

Rød tønde FL.R.5s           (12)                

55° 34,65’

12° 42,28’

4

Rød tønde FL.R.3s          (10)   

55° 35,41’

12° 42,18’

5

Rød tønde FLR.5s            (8)     

55° 36,16’

12° 42,07’ 

6

Rød tønde QR                  ( 6)    

55° 36,91’

12° 41,97’

7

Kompasafmærkning YBY(vest)            

55° 35,70’

12° 43,11’

8

Mærke udlagt af DS

55° 35,07’

12° 45,42’

9

Mærke udlagt af DS       

55° 33,91’

12° 43,97’

H

Yderste røde havnevager Gl.Havn

55° 35,69’

12° 41,17’

V

Udlagt mærke i vindøjet            

 

 

Datum  WGS 84

 

 

 

Bemærk: Banen udlægges valgfrit af dommeren og signaleres ved brug af nummertavlerne.

 


5. Startlinie

Mellem et udlagt mærke og  orange flag på dommerbåden. Der kan være udlagt begrænsningsmærke

 

6. Afkortning af banen

Banen kan afkortes ved ethvert rundingsmærke. Signaleres ved signalflag S og to lydsignaler (ref. regel 32 og kapsejladssignaler på regelbogens bagside).

 

7. Baneforlængelse

Ved baneforlængelse skal mållinien passeres i retningen fra sidste mærke før de nye ben sejles.

Forlængelse af 1. start:              Talstander 1 + nummertavle

Forlængelse af 2. start:               Talstander 2 + nummertavle

Forlængelse af 3. start:               Talstander 3 + nummertavle

Forlængelse af flere starter:       Talstandere + nummertavler

 

8. Mållinien

Mållinien er mellem udlagt mærke eller et banemærke (se pkt 6) og orange flag på dommerbåden. Et eventuelt begrænsningsmærke behøver ikke at blive respekteret ved målgang. Mållinien skal passeres i retning fra sidste banemærke.

 

9. Tidsbegrænsning

2 timer fra hver start.

 

10. Tvistigheder.

Behandles efter sejladsen i klubhuset, men får ikke indflydelse på resultatberegningen.

 

11. Præmieuddeling

Finder sted i klubhuset efter sejladsen.

Der uddeles præmier efter antallet af startende både som følger:

3 både i samme løb = 1 præmie, 4 - 6 både i samme løb  = 2 præmier og 7 - 9 både i samme løb  = 3 præmier osv. Præmier, der ikke afhentes den aften, de er vundet, tilfalder klubben.

 

12. Begrænsninger

Der må sejles i sejlrenden, men der skal tages størst muligt hensyn til erhvervstrafikken.

 

13. Radiokommunikation

Vi benytter VHF kanalerne 72 og 16 under sejladsen.

 

Regler revideret april 2005.