Uddrag af  SEJLADSBESTEMMELSER

                                                                                                                

 

2.Tidsskema

Fra 3. maj til og med 28. juni, afgives varselssignal kl. 18:55 - Fra 2. august til og med 30. august afgives varselssignal kl. 18:55 - Fra 6. september og resten af sæsonen afgives varselssignal kl. 18:25.

3. Startprocedure (DS regel 26)           

Banesignaler (nummertavler) + rødt/grønt flag for omsejlingsretning

sættes senest samtidig med varselssignalet

 

Varselssignal

5 min. før start hejses varselssignalet (talstander 1 for 1. start, talstander 2 for 2. start, talstander 3 for 3. start) og der afgives 1 lydsignal.                               

 

Klarsignal

4 min. før hver start hejses klarsignalet (signalflag P), samtidig afgives 1 lydsignal           

 

Et minuts signal

Klarsignalet (P) nedhales 3 minutter efter det er sat og samtidig afgives 1 lydsignal (herefter 1 minut til start).

 

Startsignal

Varselsignal nedhales og der afgives et skud. Varselssignal for 2. start sættes.

 

Fælles starttidspunkt for flere starter angives ved, at de pågældende starters varselssignaler (talstandere) sættes samtidig.

 

5. Startlinie

Mellem et udlagt mærke og  orange flag på dommerbåden. Der kan være udlagt begrænsningsmærke

 

6. Afkortning af banen

Banen kan afkortes ved ethvert rundingsmærke. Signaleres ved signalflag S og to lydsignaler (ref. regel 32 og kapsejladssignaler på regelbogens bagside).               

 

7. Baneforlængelse

Ved baneforlængelse skal mållinien passeres i retningen fra sidste mærke før de nye ben sejles.

Forlængelse af 1. start:              Talstander 1 + nummertavle

Forlængelse af 2. start:               Talstander 2 + nummertavle

Forlængelse af 3. start:               Talstander 3 + nummertavle

Forlængelse af flere starter:       Talstandere + nummertavler

 

8. Mållinien

Mållinien er mellem udlagt mærke eller et banemærke (se pkt 6) og orange flag på dommerbåden. Et eventuelt begrænsningsmærke behøver ikke at blive respekteret ved målgang. Mållinien skal passeres i retning fra sidste banemærke.

 

9. Tidsbegrænsning

2 timer fra hver start.

 

12. Begrænsninger

Der må sejles i sejlrenden, men der skal tages størst muligt hensyn til erhvervstrafikken.

 

13. Radiokommunikation

Vi benytter VHF kanalerne 72 og 16 under sejladsen.